25 marca 2022
Bliźnięta

 

Interpretacja
Czwarty dom oznacza korzenie człowieka: jego pochodzenie, doświadczenia z dzieciństwa, pochodzenie rodzinne i dom. Podobnie jak Imum coeli, wierzchołek czwartego domu, symbolizuje najgłębsze wnętrze człowieka i jego duchowe ślady. Opisuje on sferę prywatną osoby, w przeciwieństwie do przeciwległego dziesiątego domu, który odpowiada obszarowi, w którym osoba jest publiczna.

Znak zodiaku imum coeli, jak również wszystkie planety w czwartym domu mówią coś o tym, jak i gdzie dana osoba czuje się u siebie, w konkretnym sensie także coś o swoim domu.

Korzenie duszy
Czwarty dom jest ważny dla duszy - indywidualnego, osobistego i subiektywnego zakorzenienia. Jest to obszar prywatnego, niepublicznego umysłu i uczuć, rodziny pochodzenia i przodków. Znajduje się tu konkretne bezpieczeństwo emocjonalne, a także poczucie bycia chronionym i zabezpieczonym.

Rodzina
Rodzina jest najważniejszym nośnikiem duchowego domu dziecka. Kształtuje środowisko, w którym dzieci, a nawet później dorośli, zdobywają swoją tożsamość, doświadczają i rozwijają swoją indywidualność i kreatywność (po raz pierwszy). Z reguły matka ma w tym względzie silną pozycję. Na ogół jednak wszyscy członkowie rodziny, w tym ojciec i ewentualnie dziadkowie, są reprezentowani w czwartym domu i charakteryzują dom.

Dom zewnętrzny
Wszystkie sprawy związane z nieruchomościami, własnością domu itp. są również obszarem należącym do czwartego domu. Na jego podstawie można stwierdzić, czy środowisko dorastania było odpowiednie, zwłaszcza czy było stabilne i trwałe. Dłuższe pobyty w domu, w uzdrowisku, a czasem w szpitalu w celu rekonwalescencji i duchowego samopoznania można również przypisać czwartemu domowi.

Odżywianie
Absorpcyjny charakter czwartego domu uwidacznia się również na poziomie fizycznym, ponieważ przypisuje się mu wchłanianie pokarmu, podobnie jak żołądkowi. Zaczyna się to od karmienia niemowlęcia piersią przez matkę. Bliskość osoby obdarowującej i obdarowywanej jest ważna dla satysfakcji psychicznej i nasycenia.

Marzenia i kreatywność
Tutaj zewnętrzne bodźce i impulsy w postaci fantazji, marzeń, pragnień i potrzeb są gromadzone i przetwarzane w idee i obrazy, które chcą zostać wyrażone. Wiele artystów i osób twórczych ma zatem planety osobiste w czwartym domu. Ich prace mają często charakter bardzo osobisty i subiektywny (przetwarzanie wrażeń), co jest typowe dla tego domu. Doświadczeniami psychicznymi w ciągu dnia można zajmować się w nocy, w formie snów.

Przeszłość i przyszłość
Osoby z silnym czwartym domem czerpią wiele od siebie. Ich życzenia, pomysły i wyobrażenia są często wspaniałym bodźcem do twórczości. Twórczość często wynika z doświadczeń duszy w przeszłości, na przykład ze wspomnień o dzieciństwie, matce lub rodzinnego pochodzenia. Ponadto czwarty dom może przenosić nieświadome wzorce myślowe przodków. Ale zawiera też w sobie - analogicznie do księżyca - pewną zmienność czy charakter transformacji, czyli twórczy potencjał do dalszego rozwoju duszy i zmiany we własnym życiu; czasem dobrowolnie, czasem raczej mimowolnie. Pod tym względem czwarty dom stanowi również podstawę dla przyszłego rozwoju, który można sobie wyobrazić jako linię czasu od czwartego do dziesiątego domu.

Wizje i przeczucia
Ze względu na receptywne usposobienie czwartego domu, intuicja, empatia i subtelne postrzeganie są kolejną typową cechą. Odbiera się i dostrzega niewyrażone, nieuświadomione energie psychiczne innych osób, jak również własne, i może je obrazowo przedstawić w wizjach, prezentacjach i snach, które przewidują przyszłe wydarzenia. Innym częstym zjawiskiem jest nagłe uświadomienie sobie przez tubylców, zwykle w zaawansowanym wieku, że wkrótce umrą.

Początek i koniec życia
Czwarty dom reprezentuje zarówno początek, jak i koniec życia. Początek życia ilustrowany jest ciążą, dzięki czemu można odczytać nastroje i warunki domowe matki w czasie ciąży. Koniec życia kończy cykl, który rozpoczął się wraz z narodzinami. Faza życia od momentu przejścia na emeryturę jest przypisana do czwartego domu, podobnie jak miejsce zamieszkania na emeryturze.

Ojciec lub matka
Szczególnie w astrologii hellenistycznej rodzice (ogólnie rodzina) są przypisani do czwartego domu; nie ma rozróżnienia matki i ojca w zależności od domu. W astrologii europejskiej XIX i XX wieku czwarty dom odpowiada matce, a odpowiednio dziesiąty ojcu, również pod wpływem (astrologii indyjskiej/indian) lub myśli teozoficznej.

Z kolei William Lilly, wielki astrolog XVII wieku, umieszcza ojca w czwartym domu, a matkę w dziesiątym. Astrolog psychologiczny Liz Greene od dawna wyznaje ten sam pogląd. Howard Sasportas dodaje, sugerując, "że 'formatywny rodzic' - ten, który spędza najwięcej czasu z dzieckiem i ma największy wpływ na jego przystosowanie się do społeczeństwa - powinien być związany z dziesiątym domem, podczas gdy bardziej ukryty rodzic, który jest raczej niewiadomą, powinien być postrzegany razem z czwartym domem".

Jednak współczesne przypisanie matki do dziesiątego domu nie jest klasyczne ani zakorzenione w starożytnej astrologii greckiej. Być może opiera się na błędnym tłumaczeniu np. Ptolemeusza. W przeciwnym razie jest to dodatkowo nazwa pochodzenia arabsko-islamskiego, czyli taka, z której zaczerpnęła ją Lilly. W samej astrologii arabskiej jednak powiązanie matki z dziesiątym domem jest mniej wyraźne, obok wyraźnego powiązania rodziców, a więc i ojca, z czwartym domem, jak w astrologii greckiej.

Średniowieczny astrolog arabski Ibn Ezra odnotowuje fundamentalne kontrowersje wokół przypisania matki i ojca do domów czwartego i dziesiątego horoskopu, sięgające czasów Ptolemeusza, podczas gdy jego kolega Al Biruni przypisuje rodziców do czwartego domu tylko ogólnie.

Astrologia przyziemna
Jeżeli dziesiąty dom przedstawia raczej sprawy publiczne, państwo, władze, prawa, społeczeństwo itd., to w czwartym domu na ogół znajduje się ludność, ludzie. Osoby z osobistymi i dobrze umiejscowionymi planetami w czwartym domu są często popularne lub lubiane przez ludzi, nawet jeśli nie pełnią regularnych funkcji; chętnie oferuje się im stanowiska honorowe.
W horoskopach państwowych czwarty dom oznacza fundament ekonomiczny (drugi materialno-finansowy), czyli rolnictwo, dostępne surowce i nieruchomości (budynki, mieszkania). Znajdujemy tu przywiązanie do ojczyzny (znaczenie tradycji) i charakter polityki wewnętrznej; w parlamencie - opozycję (która sprawia kłopoty rządowi, jeśli jest złośliwy.
 
 W jakim znaku zodiaku jest wierzchołek twojego 4. domu?
 Czy masz jakieś planety w 4. domu?
 

 

Czwarty dom horoskopu

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe