Media Społecznościowe

jakowniebie.pl 2021

Domy i osie
 (Astrosamouczek)

Domy i osie 

(Fragment kursu Astrosamouczek)

 

  • Znaczenie domów i osi horoskopu 

  • Zadanie domowe i jego rozwiązanie 

  • 1 h wykład 

  • Cena: 10 €
  • Jeśli dokonujesz płatności poprzez PayPal- Przekierowanie do strony kursowej nastąpi, gdy klikniesz
    Powrót do strony handlowca" :)

 


 

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania proszę kierować na jakowniebie@gmail.com

 

 

 

23 marca 2021