25 marca 2022

 

Interpretacja
Drugi dom dotyczy wartości, zarówno materialnych, jak i tych, które są cenne dla danej osoby w sensie przenośnym. Chodzi tu o to, co pociąga człowieka i co dla niego znaczy, ale także o to, jak traktuje on dobra materialne i jak je zdobywa. Podobnie, odczucia cielesne są tematem drugiego domu.

Znak na szczycie drugiego domu i wszystkie planety w nim obecne mówią coś o tym, co daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Wreszcie, dom ten jest wskaźnikiem zdolności i talentów posiadanych przez daną osobę. Opisuje zatem także jego wewnętrzne bogactwo.

W przeciwieństwie do własnych wartości, wyrażanych w drugim domu, przeciwległy ósmy dom zajmuje się wartościami i zasobami innych, o ile mają one związek z naszymi własnymi.

Dobra materialne
W drugim domu gromadzi się materia, zarówno w postaci pieniędzy, (wartościowych) przedmiotów, majątku, posiadania, jak i na poziomie ciała. Oba służą bezpieczeństwu osobistemu i instynktownemu poczuciu bezpieczeństwa tubylca, który stabilizuje się dzięki nim. Wszystkie impulsy lub działania związane z gromadzeniem, dążenie do zysku i gromadzenie zapasów są częścią materialnego charakteru drugiego domu. Wreszcie, co nie mniej ważne, posiadanie i bogactwo promują prestiż i status.

Zakorzenienie i poczucie przynależności do stada
Drugi dom oświetla zakorzenienie we wspólnocie społecznej; zazwyczaj jest to przede wszystkim własna rodzina. Przynależność i zakorzenienie w materialnym, fizycznym klanie ma ogromne znaczenie dla poczucia własnej wartości, zwłaszcza w dzieciństwie, a także dla późniejszej zdolności do akceptacji w grupach.

Terytorium i poczucie własnej wartości
Wiąże się z tym zdolność do tworzenia własnego terytorium, do posiadania obszaru tylko dla siebie. Wiąże się to z poczuciem własnej wartości, ponieważ jest ono niezbędne, jeśli chce się odróżnić od innych, co również odgrywa ważną rolę w związkach partnerskich. Jeśli korzenie stadne są słabe, atakowana jest również zdolność do oddzielania się od innych, podstawowa samoocena i poczucie własnego terytorium - i odwrotnie (rdzenny mieszkaniec może nie mieć własnego pokoju).

Tradycje i wartości
Drugi dom służy zabezpieczeniu jaźni, a więc jest zakotwiczony w przekazanych tradycjach i (materialnych) wartościach. Zmiany dokonują się tu powoli, wytrwale trzyma się tego, co nawykowe, przyjmuje się postawę zasadniczo zachowawczą. Drugi dom jest bliski naturalnym, wiejskim, chłopskim, tradycyjnym społeczeństwom i społecznościom. Ten styl życia wyraża się w raczej konserwatywnych gustach i tradycyjnych, pięknych formach. Zazwyczaj człowiek działa pragmatycznie, cierpliwie, zorientowany na rzeczywistość, jest bardziej praktycznie zorientowany i pokojowo nastawiony. Tego, co należy do kogoś, broni biernie, ale wytrwale.

Projektowanie i użytkowanie

Zazwyczaj osoby z akcentem na drugi dom mają skłonność do przyjemności, np. w postaci dobrego jedzenia (także w większych ilościach, co prowadzi do otyłości), słodkich napojów i słodyczy. Lubią się bawić w towarzystwie innych. Skłonność do piękna i kultury przejawia się w gustownych i drogich projektach domów, ale przede wszystkim bardzo przytulnych o wygodnym wyposażeniu.

Talenty i umiejętności
Talenty i dary człowieka mają nie tylko charakter materialny, ale także tkwią w jego twórczo użytecznych darach (potencjałach).

 

⭐A czy Ty masz coś w II domu?

⁣⁣⭐W jakim znaku jest wierzchołek Twojego II domu? ⁣

 

 

Drugi dom horoskopu

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe