03 czerwca 2022
Bliźnięta

 

Interpretacja
W żadnym innym domu oszustwa, rozczarowania, uzależnienia i ucieczki, iluzje, odkupienie i rozwiązanie, poświęcenie i bezinteresowność, chaos/ zamęt i pełne zrozumienie lub holistyczne odczucia nie są tak blisko siebie.
I w żadnym innym dobro i zło nie są tak rozdzielone.
Jest to obszar w horoskopie, który najdalej odbiega od zwykłej codzienności, od życia prywatnego, od zwykłych, osobistych wyobrażeń, działań i popędów, przewidywalności i użyteczności. Jeśli na przykład w szóstym domu postrzegamy i zabezpieczamy nasze osobiste istnienie, w dwunastym możemy doświadczyć ponadosobowej transcendencji.
 
Wycofanie
Dom dwunasty to oderwanie się od zgiełku konwencjonalnego świata, od zwykłych norm, od zwykłego powodu, od nadanych nam zadań, praw i obowiązków (w dziesiątym). Może się to odbywać dobrowolnie, dlatego dom może wskazywać dłuższe pobyty w klasztorach i sanatoriach; lub niedobrowolnie - dlatego przypisane są do niego także sierocińce, domy, internaty, szpitale, więzienia i banicje. Jeśli w szóstym domu człowiek znajduje się pośród codziennych wymagań życia, to w dwunastym doświadcza od niego odosobnienia.
 
Wizje i sny
Do tego domu należy sen i świat snów, a także wszystko, co łączy ludzi z innymi wymiarami, np. mistycyzm, psychologia głębi, wizje, jasnowidzenie, telepatia, uprzednia wiedza, wizje itp. Znak zodiaku w wierzchołku dwunastego domu i wszystkie planety w nim obecne mówią coś o tym, jak ktoś radzi sobie z tymi niematerialnymi rzeczami, ale także jak szuka kontaktu z tym, co pozwala mu doświadczyć jedności ze wszystkimi ludźmi poza zewnętrzną rzeczywistością. W tym kontekście mieści się również (mityczna) żegluga morska, podobnie jak same oceany.
 
Wyimaginowany świat
W dwunastym domu znajdują się wszystkie niestałe (fikcyjne) fantazje, koncepcje i wyobrażenia, które składają się również na sektor filmowy, telewizję i masowe media obrazkowe, w tym ich aktorów i aktorów. W dawnych czasach bajki, mity, sagi i legendy były nośnikami tych fantazji i opowieści lub opowieści.
 
Bezinteresowność i służba innym
Po stronie pozytywów są wszystkie ruchy i instytucje, które pomagają bezinteresownie i miłosiernie, które działają charytatywnie lub troszczą się o dobro wszystkich potrzebujących, dotkniętych przez los, bez względu na pochodzenie czy status społeczny. Jeśli centrum horoskopu znajduje się w dwunastym domu, osoba często czuje się bezinteresowna i blisko związana ze współczuciem, pomocnymi zawodami lub organizacjami pomocowymi. Może nawet rozwinąć w sobie syndrom pomocnika, który chce ratować cierpiących ludzi, widząc w tym potwierdzenie własnej niepewnej (psychicznej) egzystencji.
 
Odkupienie i wewnętrzna religia
W przeciwieństwie do szóstego domu naprzeciwko, który zajmuje się sprawami codziennymi, porządkiem, rozumem, służbą i dostosowaniem do otoczenia, dom dwunasty opisuje transcendentne, nieograniczone, holistyczne, niewypowiedziane doświadczenia i spostrzeżenia, a także pewną izolację od codzienności. Na poziomie duchowym dwunasty dom może umożliwić uwolnienie się od starych uwikłań. Odkupienie dokonuje się w religijności wewnętrznej (w przeciwieństwie do zewnętrznej, „światowej”, afirmującej świat religii dziewiątego domu), w medytacji i wycofanym mistycyzmie („cudach”), z dala od opresyjnych struktur, obowiązków, norm i praw.
 
Idealny świat
Ostatecznie dwunasty dom mówi „Wszystko jest jednym”. Różnice i rozróżnienia zacierają się, bariery stają się przepuszczalne. Zewnętrznej, oddzielającej, wyróżniającej rzeczywistości (na przykład szóstego i dziesiątego domu) przeciwstawia się uniwersalna i święta, kosmopolityczna jedność wszystkich ludzi. Tutaj mieszczą się utopijne, eschatologiczne idee z ich oczekiwaniami zbawienia - np. komunizmu, "równości wszystkich".
 

Ucieczka i zależności
Bezosobowe energie dwunastego domu, które na poziomie nieświadomym mogą wywoływać wielką tęsknotę za idealnym światem, za idealnym stanem bez wyzwań
 ze strony konwencjonalnej ziemskiej rzeczywistości, są doświadczane przez wielu cierpiących poprzez środki odurzające i narkotyki, co ma wypełnić lukę między normalnym codziennym życiem, np. szóstym domem, a upragnionym rajem poza ziemską odpowiedzialnością.

 

Los
Ponadosobową, kolektywną, fatalną jakość dwunastego domu uwydatnia fakt, że przypisuje się mu również epidemie, masowe losy, tsunami lub sztormy. Charakterystyczne jest to, że człowiek jest zazwyczaj całkowicie bezradny i zdany na łaskę losu. Zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym na całym świecie od XX wieku są również napływy uchodźców, wypędzenia i przymusowe przesiedlenia. Księżyc np. w domu dwunastym czy władca domu czwartego są oznakami takich losów w rodzinie, w pokoleniu rodziców.

 
    

 

 

Dwunasty dom 

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe