Media Społecznościowe

jakowniebie.pl 2021

Dwunasty dom 

 

Interpretacja
W żadnym innym domu oszustwa, rozczarowania, uzależnienia i ucieczki, iluzje, odkupienie i rozwiązanie, poświęcenie i bezinteresowność, chaos/ zamęt i pełne zrozumienie lub holistyczne odczucia nie są tak blisko siebie.
I w żadnym innym dobro i zło nie są tak rozdzielone.
Jest to obszar w horoskopie, który najdalej odbiega od zwykłej codzienności, od życia prywatnego, od zwykłych, osobistych wyobrażeń, działań i popędów, przewidywalności i użyteczności. Jeśli na przykład w szóstym domu postrzegamy i zabezpieczamy nasze osobiste istnienie, w dwunastym możemy doświadczyć ponadosobowej transcendencji.
 
Wycofanie
Dom dwunasty to oderwanie się od zgiełku konwencjonalnego świata, od zwykłych norm, od zwykłego powodu, od nadanych nam zadań, praw i obowiązków (w dziesiątym). Może się to odbywać dobrowolnie, dlatego dom może wskazywać dłuższe pobyty w klasztorach i sanatoriach; lub niedobrowolnie - dlatego przypisane są do niego także sierocińce, domy, internaty, szpitale, więzienia i banicje. Jeśli w szóstym domu człowiek znajduje się pośród codziennych wymagań życia, to w dwunastym doświadcza od niego odosobnienia.
 
Wizje i sny
Do tego domu należy sen i świat snów, a także wszystko, co łączy ludzi z innymi wymiarami, np. mistycyzm, psychologia głębi, wizje, jasnowidzenie, telepatia, uprzednia wiedza, wizje itp. Znak zodiaku w wierzchołku dwunastego domu i wszystkie planety w nim obecne mówią coś o tym, jak ktoś radzi sobie z tymi niematerialnymi rzeczami, ale także jak szuka kontaktu z tym, co pozwala mu doświadczyć jedności ze wszystkimi ludźmi poza zewnętrzną rzeczywistością. W tym kontekście mieści się również (mityczna) żegluga morska, podobnie jak same oceany.
 
Wyimaginowany świat
W dwunastym domu znajdują się wszystkie niestałe (fikcyjne) fantazje, koncepcje i wyobrażenia, które składają się również na sektor filmowy, telewizję i masowe media obrazkowe, w tym ich aktorów i aktorów. W dawnych czasach bajki, mity, sagi i legendy były nośnikami tych fantazji i opowieści lub opowieści.
 
Bezinteresowność i służba innym
Po stronie pozytywów są wszystkie ruchy i instytucje, które pomagają bezinteresownie i miłosiernie, które działają charytatywnie lub troszczą się o dobro wszystkich potrzebujących, dotkniętych przez los, bez względu na pochodzenie czy status społeczny. Jeśli centrum horoskopu znajduje się w dwunastym domu, osoba często czuje się bezinteresowna i blisko związana ze współczuciem, pomocnymi zawodami lub organizacjami pomocowymi. Może nawet rozwinąć w sobie syndrom pomocnika, który chce ratować cierpiących ludzi, widząc w tym potwierdzenie własnej niepewnej (psychicznej) egzystencji.
 
Odkupienie i wewnętrzna religia
W przeciwieństwie do szóstego domu naprzeciwko, który zajmuje się sprawami codziennymi, porządkiem, rozumem, służbą i dostosowaniem do otoczenia, dom dwunasty opisuje transcendentne, nieograniczone, holistyczne, niewypowiedziane doświadczenia i spostrzeżenia, a także pewną izolację od codzienności. Na poziomie duchowym dwunasty dom może umożliwić uwolnienie się od starych uwikłań. Odkupienie dokonuje się w religijności wewnętrznej (w przeciwieństwie do zewnętrznej, „światowej”, afirmującej świat religii dziewiątego domu), w medytacji i wycofanym mistycyzmie („cudach”), z dala od opresyjnych struktur, obowiązków, norm i praw.
 
Idealny świat
Ostatecznie dwunasty dom mówi „Wszystko jest jednym”. Różnice i rozróżnienia zacierają się, bariery stają się przepuszczalne. Zewnętrznej, oddzielającej, wyróżniającej rzeczywistości (na przykład szóstego i dziesiątego domu) przeciwstawia się uniwersalna i święta, kosmopolityczna jedność wszystkich ludzi. Tutaj mieszczą się utopijne, eschatologiczne idee z ich oczekiwaniami zbawienia - np. komunizmu, "równości wszystkich".
 
     

 

 

03 czerwca 2022