12 maja 2022
Bliźnięta

 

 

Interpretacja
Dziesiąty dom, którego wierzchołek, medium coeli, symbolizuje powołanie i cel w życiu, oznacza to, co dana osoba reprezentuje publicznie i jaką rolę odgrywa w społeczeństwie. Dom ten dotyczy tego, na co pracujesz w ciągu swojego życia i za co otrzymujesz uznanie innych. Zawód jest ważnym elementem tego, co dana osoba reprezentuje na zewnątrz. Dlatego jest przypisany do tego domu.
Znak zodiaku w medium coeli, jak również planety w dziesiątym domu, mówią nam coś o tym, jak dana osoba realizuje swoje powołanie. W przeciwieństwie do czwartego domu naprzeciwko, który symbolizuje korzenie duszy i emocji, dom dziesiąty pokazuje owoce wysiłków podejmowane w świecie.
Tradycyjnie ojciec jest przypisywany do dziesiątego domu (i odpowiednio matka do czwartego), ale obecnie istnieje również odwrotne przypisanie.
 
Odpowiedzialność i obowiązki
Ponadpersonalny charakter dziesiątego domu przejawia się m.in. w jakości wzięcia na siebie odpowiedzialności, w tym obowiązków, które trzeba wypełniać. Obejmuje to opiekę nad rodziną i dziećmi, domem i dochodami, do zadań przełożonych, szefów, we wszystkich funkcjach kierowniczych w sektorze publicznym, w państwie i społeczeństwie. Wynikające z tego obowiązki są podejmowane, czasem bardziej, czasem mniej dobrowolnie. Szczególnie jeśli chodzi o konsekwencje naszych własnych działań, dziesiąty dom symbolizuje miejsce w horoskopie, w którym musimy się z nimi zmierzyć. O ile w dzieciństwie rodzice ponosili odpowiedzialność za swoje dzieci i związane z tym obowiązki, o tyle z biegiem lat większość ludzi sama przejmuje lub musi przejąć odpowiedzialność za przebieg swojego życia. A najpóźniej wraz z narodzinami własnych dzieci, tworzeniem własnej rodziny pojawia się wiele potrzeb.
 
Zadanie i cel życiowy
We współczesnej astrologii zachodniej dziesiąty dom i MC są uważane za rodzaj punktu docelowego w rozwoju życia od czwartego domu, osobistego pochodzenia i rodziny, do przejęcia odpowiedzialności w ponadosobowej sferze dziesiątego domu, co wiąże się między innymi z większą cierpliwością i wytrzymałością.W standardowym lub przyziemnym horoskopie Rak, a więc i Księżyc rządzą czwartym domem i stanowią podstawę duchowo-osobową, ale też konkretną (np. dom, realne osoby w rodzinie itp.), z okresu ciąży, dzieciństwa, rodziny i tła. W ciągu życia rozwija się wtedy coraz bardziej zgodnie z wytycznymi społeczeństwa, państwa i społeczeństwa. W standardowym horoskopie Koziorożec rządzi tak, że planeta Saturn panuje nad dziesiątym domem/MC i ucieleśnia cechy kontroli, zachowania tworzonych struktur, ustalonych granic (praw), norm i hierarchii, umożliwiających jasność, dystans i świadomość osiągnięć.
 
Efekt i znaczenie
Medium Coeli i dziesiąty dom są zwykle kojarzone również z osobistym efektem publicznym lub raczej nadpersonalnym. Można to rozpoznać na przykład po tym, jak jest się postrzeganym publicznie lub na poziomie ponadosobowym, tj. przez przełożonych, w hierarchiach, przez przedstawicieli prawa i porządku, takich jak policja, w jakim stopniu odpowiada się duchowi czasu, przyjętymi normami, a to odpowiada ogólnemu gustowi i horyzontowi. Na przykład właściciel horoskopu z silnym i harmonijnym naciskiem Byka lub Wagi na MC zwykle szybciej i bardziej niż inni zastosuje się do zwykłych praktyk, a zatem prawdopodobnie również będzie działał z powodzeniem i będzie skuteczny. Nawet jeśli nie dąży do tego świadomie.
 
Władza i hierarcha

Oprócz przełożonych, w dziesiątym domu znajdują się zazwyczaj autorytety; osoby, które uosabiają, reprezentują i promieniują autorytetem w sferze publicznej, ponadosobowej. Liderzy zwykle mają instynktowny autorytet, który oczywiście jest nie tylko zakotwiczony w dziesiątym domu, ale przede wszystkim tam, gdzie ustalane są normy, ucieleśnia się legalność, promieniuje znaczenie/ważność i osiągnięcia, gdzie zapewnia się wiarygodność, szacunek itp. Odwrotnie, obawy i problemy związane z władzą są również zakotwiczone w dziesiątym domu.

 

Dyscyplina i wydajność

Z obszarami przełożonych, odpowiedzialności i obowiązków ściśle związane są wysokie wymagania dotyczące wyników pracy, a także duża wytrwałość i dyscyplina osobista. Jeśli w dziesiątym domu znajduje się punkt centralny horoskopu, praca i kariera są kluczowymi obszarami życia dla właściciela horoskopu. Niektórzy z tych, których to dotyczy, mogą odczuwać presję związaną z wykonywaniem zadań i niezbędną "dyscypliną". a w najtrudniejszych przypadkach mogą nawet odrzucić te zadania. Z drugiej strony, osoby dotknięte tą chorobą charakteryzują się również potencjalnie dużą siłą twórczą i ambicją.

 
 Czy masz coś w tym domu?⁣⁣
 W jakim znaku ⁣jest wierzchołek Twojego dziesiątego domu?⁣
 
 
 
 

 

 

Dziesiąty dom

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe