12 maja 2022
Bliźnięta

 

 

Interpretacja
Dziewiąty dom oznacza odnalezienie sensu życia, czy to poprzez religię, czy przez filozofię. Oba służą podnoszeniu świadomości i wiedzy, co można osiągnąć również w kontaktach z innymi krajami i kulturami. Dlatego dziewiąty dom nazywany jest również domem „długich podróży” – w przeciwieństwie do trzeciego domu naprzeciwko, który zajmuje się „małymi podróżami”. W dziewiątym domu chcesz myśleć nieszablonowo i poszerzać horyzonty.
Znak na górze dziewiątego pola i wszelkie planety w nim obecne, mówią coś o światopoglądzie danej osoby. Moralność, etyka i – nadrzędne – prawo (w sensie „sprawiedliwości”), a także szkolnictwo wyższe i uniwersytety, to także tematy tego domu.
Ponieważ myślenie, wyrażone w dziewiątym domu, ma coś wspólnego ze zdolnością do abstrakcji, obrazowania i symbolizmu, przypisane są mu również rytuały i ceremonie. Wreszcie dziewiąty dom oznacza wizje i utopie, które dają nam wgląd w przyszłość lub same ją tworzą.
Ogólnie rzecz biorąc, siły potwierdzające życie i świat, "pozytywne" energie, zadania i zdolności są przypisane do dziewiątego domu w horoskopie.
 
Filozofia i światopogląd
Z szerokiej perspektywy intelektualnej dziewiątego domu, jego zdolności do poznawania i poszukiwania sensu, niemal automatycznie pojawia się bliskość filozofii i najróżniejszych światopoglądów - które są poświęcone sensownemu wyjaśnianiu, interpretowaniu i postrzeganiu wewnętrznych i zewnętrznych zjawisk życiowych. Albo do zafascynowania różnymi kulturami, ich poglądami, rozwojem i epokami.
 
Wyższy wymiar sprawiedliwości i prawo
Wymiar sprawiedliwości (jurysdykcja), jak również nauka prawa (prawoznawstwo) są, podobnie jak jurysdykcja cywilna i publiczna, działem dziewiątego domu. Ogólnie rzecz biorąc, ich idealną cechą jest dążenie do syntezy między prawem, jurysprudencją i sprawiedliwością (Justitia), która nie kieruje się wyłącznie literą, ale osądza według treści i znaczenia.
 
Wiara i religia
Poszukujące sensu, wnikliwe i moralne energie duchowe są wyraźnie widoczne w obszarze religii - tradycyjnie osadzonej we wszystkich jej aspektach w dziewiątym domu. Związane są z tym urzędy kapłańskie i hierarchia kapłańska, czy to w religiach monoteistycznych (chrześcijaństwo, judaizm, islam), czy w hinduizmie, buddyzmie, taoizmie, konfucjanizmie czy szamanizmie. Religie dają ludziom cel w życiu, nadzieję, wiarę, moralność i wiedzę (najlepiej). Chcą pośredniczyć między światem niebiańskim/nadprzyrodzonym a światem ziemskim. W większości religii kapłani są lub byli także wróżbitami, prorokami, uzdrowicielami, nosicielami rytuałów i oficjalnymi wróżbami interpretującymi przyszłość-na podstawie wyroczni wątroby, lotu ptaków, wnętrzności itp. Misjonarz jest również typową postacią dla tego domu, tak jak można się tu spodziewać ekspansywnych, przekonanych o własnej wartości impulsów prozelitycznych i gorliwości.
 
Edukacja i studia

Zdolność do złożonego (wielowarstwowego) myślenia w dziewiątym domu jest warunkiem wstępnym dla wyższego wykształcenia, zwłaszcza dla studiów humanistycznych. We wcześniejszych wiekach studiowanie klasycznych przedmiotów, takich jak medycyna czy prawo, zgodnie z dziewiątym domem, często prowadziło na pewien czas na zagraniczne uniwersytety.

 

Za granicą

Poszerzenie dotychczasowego horyzontu wiedzy i doświadczenia dokonywało się i dokonuje klasycznie, poprzez (dłuższe, dalsze) podróże zagraniczne i obcowanie z różnymi kulturami, religiami, krajami, innymi filozofiami, językami i światopoglądami. Kiedy dziewiąty dom jest zajęty przez planety osobiste, często można zauważyć skłonność do związków z zagranicą lub z obcokrajowcami. Możliwe są dłuższe pobyty, a nawet stałe przeprowadzki za granicę, zwłaszcza gdy władca Słońca, Księżyca lub IC znajduje się na dziewiątym polu.

 
 Czy masz coś w tym domu?⁣
 W jakim znaku 
jest wierzchołek Twojego dziewiątego domu?⁣
 
 
 

 

Dziewiąty dom

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe