12 maja 2022
Bliźnięta

 

 

Jedenasty dom reprezentuje przyjaciół, grupy, duchowe bractwa i patronów.Tutaj chodzi o to, by połączyć się z ludźmi o podobnych poglądach i stanąć w obronie wspólnych celów. Do tego domu należą więc stowarzyszenia, grupy interesów, partie, ugrupowania wyborcze, a także wszelkiego rodzaju wolne wybory. W szerszym sensie dana wspólnota (kosmopolityczna) obejmuje całą ludzkość.Zatem jedenasty dom odnosi się również do tego, co służy tej społeczności i jest zorientowane na przyszłość ("postępowe"). Zazwyczaj odbywa się to na przykład poprzez popieranie celów humanitarnych, reform i emancypacji (równouprawnienia).W przeciwieństwie do piątego domu, który mówi o tym, co człowiek robi dla siebie prywatnie-osobiście, jako wyraz subiektywnych potrzeb i uczuć, jedenasty dom opisuje jego zaangażowanie w życie społeczne, jego zakotwiczenie i zakorzenienie w społeczeństwie. Znak na wierzchołku jedenastego domu, jak również wszystkie planety w nim obecne, informują o tym, w jaki sposób ktoś przyczynia się do dobra całości, jak jest promowany lub, w trudnych przypadkach, czuje się raczej utrudniony lub zablokowany (negatywna projekcja).Wreszcie, ten dom opisuje życzenia i nadzieje, ducha czasu  i dostarcza informacji o tym, czy i jak ktoś jest wspierany przez innych.
 
Praca zespołowa
Przy pozytywnym podkreśleniu jedenastego domu, poprzez odpowiednie planety, aspekty i znaki zodiaku, praca w zespole będzie miała ogromne znaczenie dla jednostki. Często można ich uznać za uczciwych graczy zespołowych, którzy poza osobistymi preferencjami i subiektywnymi odczuciami czy opiniami chętnie współpracują z innymi na równych zasadach, odkładając na bok własne interesy. Praca zespołowa w duchu wzajemnego szacunku i otwartości na hierarchię to szczególna cecha domu jedenastego, której wiele osób może doświadczyć w bardzo konkretny sposób.
 
Jednostka społeczna
Podczas gdy w piątym domu człowiek jawi się jako jednostka subiektywna, w jedenastym domu czuje się jednostką społeczną lub częścią społeczeństwa i jego struktur. Tutaj człowiek jest postrzegany w swojej roli społecznej i odpowiednio skuteczny lub aktywny. W przeciwieństwie do dziesiątego domu, który również jest domem społeczno-personalnym, tutaj człowiek nie podporządkowuje się tradycyjnym (ograniczonym) hierarchiom, normom, ograniczeniom wykonawczym i autorytetom, ale zdobywa własny polityczny lub duchowy punkt widzenia i standard wartości.
 
Indywidualizacja
Wraz z postrzeganiem roli w społeczeństwie, krok w kierunku indywidualizacji, którą przypisuje się jedenastemu domowi. Do indywidualizacji dochodzi już np. wtedy, gdy wyzbywa się wartości, norm i wymagań rodziny pochodzenia (dom czwarty i piąty). Jedenasty dom oferuje do tego podstawę, mentalne i duchowe energie, sugestie i wsparcie.
 
Sponsorzy i patroni

Historycznie jedenasty dom był domem dla filantropów, patronów, czyli tych, którzy wspierają, chronią i pielęgnują innych. Patroni mogą być również bardziej wpływowymi osobistościami. Protegowany jest postacią typową dla tego domu, a jego ochrona jest cechą wspólną. Jest to kolejny powód, dla którego dom ten cieszył się dobrą reputacją w historii astrologi.

 

Wolność

Od czasu odkrycia odpowiadającej mu planety Uran, jedenasty dom jest związany z wszelkimi rodzajami i myślami dotyczącymi wolności, a także równości i braterstwa (w duchu). Indywidualne samostanowienie wydaje się być cechą szczególnie charakterystyczną dla tego domu.

 
 Czy masz coś w tym domu?
⁣⁣ W jakim znaku ⁣jest wierzchołek Twojego 11. domu?⁣
 
   

.

 

Jedenasty dom

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe