27 czerwca 2022

Osie główne w horoskopie

W horoskopie oznaczają zwykle połączenie między ascendentem i descendentem, tzw. oś poziomą, oraz połączenie między medium coeli i imum coeli.

 Osie główne w horoskopie

Każda oś dzieli horoskop na dwie połowy: oś pozioma dzieli go na połowę dzienną (u góry) i połowę nocną (na dole), oś pionową na połowę wschodnią (zgodnie z tradycją astrologiczną po lewej) i połowę zachodnią (prawo).

Dwie osie tworzą razem krzyż osi i dzielą horoskop na cztery ćwiartki.

Oś wertykalna sytuuje człowieka

w perspektywie czasowej i rozwojowej: imum coeli odpowiada jego przeszłości, co wynoszę z dzieciństwa i rodziny, a także opowiada instynktach i odruchach

i podstawowych potrzebach.

Medium coeli symbolizuje znaczenie, które wykracza poza jednostkę, jej przyszłość i cele czy ambicje.

Ta oś domu jest również nazywana „osią indywidualizacji”.

     

Drugą główną osią horoskopu jest oś pozioma. Łączy ascendent i descendent. Jest również znana jako oś Ja /Ty, oś spotkania lub relacji. Oś horyzontu jest łącznikiem między ascendentem i descendentem.

Dwie osie tworzą krzyż fundamentalnych przeciwieństw, w którym człowiek jest ontologicznie (= w swoim bycie) rozpięty.

 

Osie główne w horoskopie

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe