12 maja 2022
Bliźnięta
Interpretacja
Znak na szczycie ósmego domu, jak również wszystkie planety w nim obecne, mówią coś o tym, jak dana osoba radzi sobie z wiecznym "umrzeć i stać się". W jaki sposób człowiek angażuje się głębiej - poza spotkaniem, które ma miejsce w siódmym domu - np. poprzez małżeństwo (dopóki śmierć was nie rozłączy); tematem są również tabu i wszelkiego rodzaju sprawy drugoplanowe.
 
 
Deklaracje misji i zasady
Ósmy dom to w horoskopie miejsce największych sił duszy i umysłu, wiążących, utrwalających, destrukcyjnych, ale też regenerujących. Dogmaty, wiążące wzorce i zasady znajdują się tutaj jak nigdzie indziej, podobnie jak idee, siła sugestii, fanatyzm, ograniczenia i projekcje. Żaden inny dom nie mobilizuje tak wielkiej energii, aby osiągnąć i reprezentować konkretny cel, osobiste plany, „wyobrażenia” czy pomysły/ideały, nawet kosztem osobistych wyrzeczeń. Staje się to jasne w horoskopach astrologów i osób zainteresowanych na przykład astrologią: często mają jakąś osobistą planetę w ósmym domu, nierzadko Marsa. Pluton i planety w ośmiu domu zwykle wskazują na wielką siłę mentalnego wrażenia, perswazji i wpływania na innych w odniesieniu do ich celów, koncepcji i modeli.
 
Seksualność
Wrażliwy punkt w horoskopie. Seksualność w głębi połączenia, braku tabu i jest jednym z najbardziej charakterystycznych obszarów ósmego domu. Po francusku orgazm nazywa się „mała śmierć”. Ponieważ człowiek głęboko się otwiera, a tym samym czyni się bezbronnym, seksualność w związku partnerskim jest polem trudnym między zależnością, przywiązaniem i niezależnością, i wyraźnie odzwierciedla wszystkie zmiany w związku, w tym te podprogowe. Dlatego negatywne zjawiska, takie jak agresja, zazdrość i przemoc, mogą pojawić się także wtedy, gdy osoba pozostająca w stałym związku utrzymuje sekretną relację seksualną z inną osobą.
Seksualność w związku partnerskim potencjalnie zasadniczo zmienia osobowość danej osoby. Może to prowadzić do silnej więzi z partnerem, ale także do uzależnienia (seksualnego), zniewolenia.
 
 
Ezoteryzm i okultyzm
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu okultyzm był terminem określającym różne głębokie zainteresowania i idee duchowo-mentalne wykraczające poza to, co naukowo-racjonalne, z dala od konwencjonalnych, znanych, policzalnych, namacalnych, przynajmniej w krajach zachodnich. Te obszary i skłonności były częściowo przypisywane ósmemu domowi. Między innymi dzięki psychoanalizie Freuda i Junga głębokie siły ósmego domu stały się pośrednio bardziej zrozumiałe i, świadomie i nieświadomie, bardziej zintegrowane z życiem osobistym przez szersze grupy ludności. Tak zwane okultystyczne poglądy, idee i nauki straciły swój wierzący, czasem dogmatyczny, wtajemniczony charakter i zostały wchłonięte przez prądy ezoteryczne lat 60. i 70. XX wieku. Tym, co łączy oba nurty, jest to, że ich zwolennicy często kładą nacisk na ósmy dom, oprócz przekonania i wiary. Ósmy dom, jako dom wody, należy do domów intuicji, duchowych idei, symbolicznych uczuć i imponujących obrazów, jak również - w przypadku ósmego domu (a zwłaszcza dwunastego) - do obszaru horoskopu, który może postrzegać przyszłe wydarzenia (prekognicja); jednakże te percepcje mogą być również tłumione lub nakładane przez własne idee i utrwalone obrazy.
 
 
Pieniądze innych ludzi
Wszystkie działania związane z udzielaniem pożyczek i bankowością mają silny związek z ósmym domem, jest on przecież drugim po pozostałych  po siódmym), a zatem reprezentuje ich majątek i kapitał. Inwestor symbolicznie zasiada w ósmym domu. Przypisuje mu się również długi oraz wszelkie inne powiązania i zobowiązania wynikające z pożyczek i pożyczonego kapitału. W związku z tym „pułapka zadłużenia” może całkowicie związać człowieka na wiele lat lub uzależnić go od zagranicznych przepisów i zasad, co nie było rzadkością w XIX wieku w wyniku lichwiarskich stóp procentowych. Z drugiej strony, nowoczesna forma i porządek gospodarczy są nie do pomyślenia i nieopłacalne bez funkcjonującego systemu kredytu i kapitału zewnętrznego. Tutaj ujawniają się pozytywne możliwości ósmego domu, a mianowicie tworzenie dodatkowych wartości (=drugiego domu) za pomocą kapitału zagranicznego. Oczywiście proces ten wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami, np. w przypadku możliwości pozyskania nadzwyczajnych kwot pożyczonego kapitału (co może prowadzić do nadmiernego zadłużenia, bańki spekulacyjnej lub bańki na rynku nieruchomości).
 
Masz coś w 8. domu?
 Jaki znak stoi na wierzchołku Twojego 8. domu?

 

 

 

Ósmy dom

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe