25 marca 2022
Bliźnięta

 

Interpretacja psychologiczna
Piąty dom oznacza to, co dana osoba wytwarza w sposób twórczy i formatywny - czy to dzieci, czy produkty działalności artystycznej. Chodzi o to, co on produkuje, co tworzy. Piąty dom jest jak scena, pole gry, na którym człowiek pokazuje się światu. Wszystko, co jest zabawne - flirt, przygody miłosne, erotyka - i co odwołuje się do radości z ryzyka - gry, zakłady, spekulacje - należy do tego domu. Jest to dom spraw miłosnych, ale nie zaangażowanego partnerstwa, które jest przypisane do siódmego i ósmego domu.

W przeciwieństwie do przeciwległego jedenastego domu, gdzie jednostka jest częścią większej społeczności, w piątym domu przedstawia się społeczności, produkuje się przed nią.

Znak na szczycie piątego domu, jak również znajdujące się w nim planety, mówią coś o "wewnętrznym dziecku" danej osoby, które traktuje życie jak zabawę. Osoba z silnym akcentem w piątym domu może więc łatwo sprawiać wrażenie nieco naiwnej i egocentrycznej.

Dzieci
Tradycyjnie do tego domu przydziela się własne dzieci. Są one również wyrazem mocy twórczej, afirmacji życia, mocy prokreacyjnej (potencji) i subiektywnych odczuć. W astrologii klasycznej lub astrologii godzinowej używano tego nawet do odpowiedzi na pytanie, czy osoba zadająca pytanie może spodziewać się w życiu własnych dzieci.

Ciąża i poród
Narodziny dzieci znajdują się odpowiednio w piątym domu i są uważane w interpretacji solarnej, w kierunkach, lunariach itd. za jeden z typowych poziomów doświadczenia. Nie jest do końca pewne, czy ciąże można rozpoznać również w piątym domu, choć w astrologii klasycznej nie było co do tego wątpliwości.

Radość z życia

Seks jest jednym z wielu sposobów wyrażania żądzy życia. Można to również wyrazić w grach, zabawie, miłości do teatru, sportu, hazardu, festiwalach, uroczystościach, imprezach, w tendencji do robienia wielkiego wejścia oraz w ryzykownych przedsięwzięciach wszelkiego rodzaju.

Seksualność
Wolna, nieskrępowana seksualność, jako wyraz żądzy życia, to kolejna cecha charakterystyczna piątego domu. Nie chodzi tu przede wszystkim o to, co wspólne, ale o własną, bardzo osobistą żądzę i zabawę. Seksualność piątego domu jest w pewnym napięciu w związku z połączeniem lub porzuceniem siebie w ósmym domu.
 
Marnotrawstwo
Często łączy się z tym "umiejętność" nieliczenia się z dostępnymi środkami i z własnymi pieniędzmi, tzn. życia ponad stan, zaciągania długów itp., wydawania pieniędzy obiema rękami, tracenia ich na ryzykowne przedsięwzięcia i cieszenia się chwilą.
 
Szczęście, hazard
Wielkie szczęście w życiu jest tradycyjnie przypisywane piątemu domowi, podobnie jak hazard i wszelkiego rodzaju zakłady, które kończą się sukcesem. Dlatego w astrologii hororycznej chętnie patrzy się na piąty dom, gdy chodzi o kwestię szczęścia w życiu, a także w pytaniach o szanse powodzenia podczas udziału w grach. W związku z tym uzależnienie od hazardu najprawdopodobniej znajduje się w piątym domu.
 
Umiejętności pedagogiczne
Mając na uwadze związek między piątym domem a dziećmi, sensowne jest m.in. ulokowanie tam zawodu nauczyciela. Mniej w sensie przekazywania wiedzy, jak w trzecim domu, czy nawet rygorystycznego ustalania norm, poczucia obowiązku i dyscypliny, jak w dziesiątym domu, ale bardziej w sensie ludzkiego wzoru do naśladowania i funkcji autorytetu, który jest przykładem lub przekazem twórczej autoekspresji, samoafirmacji, radości życia i optymizmu.
Czy masz coś w tym domu?⁣
W jakim znaku ⁣jest wierzchołek Twojego piątego domu?
 
  
 

Piąty dom horoskopu

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe