Media Społecznościowe

jakowniebie.pl 2021

Siódmy dom horoskopu

W siódmym domu dąży się do osobistego spotkania, wymiany i równowagi z odpowiednikiem, "ty", partnerami, ich ideami i problemami.
 
Reprezentuje on nieświadomie lub świadomie poszukiwaną jakość uzupełniającą nasze instynktowne usposobienie i osobowość przeciwnego pierwszego  domu. W przeciwieństwie do tego ostatniego, który opisuje jednostkę raczej w jej bezrefleksyjności, siódmy  dom jest tym, który znajduje się lub odzwierciedla w odpowiedniku, w Tobie. Jeśli w pierwszym domu, siły ego rozwijają się spontanicznie i swobodnie, to jakość spotkania w siódmym domu wymaga zaangażowania się.
 
Znak na szczycie tego domu, jak również wszelkie planety w nim zawarte, opisują nasze potrzeby bliskości i zainteresowań artystycznych.
 
Relacje biznesowe, zawodowe i partnerskie
Partnerzy biznesowi również należą do domeny tego domu, podobnie jak wszelka uzgodniona w umowie współpraca i partnerstwo mające wspólny cel.
 
Pokój, dyplomacja i równowaga
Dyplomacja i wysiłki pokojowe to kolejna cecha siódmego domu, podobnie jak zdolność do kompromisu i mediacji, równowagi i spokoju, a także poczucie wspólnego minimalnego konsensusu intelektualnego, gdy wychodzimy z różnych pozycji. Należy tutaj „komitet mediacyjny” w polityce, jak również wszyscy arbitrzy czy mediatorzy.
 
Spotkanie
Na jakość spotkań w siódmym domu składają się takie cechy, jak urok, komplementy, uprzejmość, równowaga, uważność, przywiązanie, ale także wyczucie estetyczne, wrażliwość modowa i artystyczna, jak również umiejętność dowcipnej, pobudzającej wymiany. Dobre planetarne zajęcie siódmego domu często przemawia za uważnym i uprzejmym gospodarzem na osobistym poziomie spotkania.
 
Niezdecydowanie i fałszywy spokój
Jak w żadnym innym domu, w siódmym decyzje są ważone i analizowane pod kątem ich zalet i wad. Dla równoważącego się domu powietrza jednoznaczne decyzje są czasem zbyt wielkim wyzwaniem, ponieważ wymagają one zdecydowanego i stanowczego stanowiska, wstępnego zobowiązania się także wobec dalszych możliwości i szans podejmowania decyzji, wobec innych ludzi, a nawet nieprzyjemnych konsekwencji. Podobnie jak Waga, ludzie w 7 domu lubią unikać trudnych tematów, zadań i odpowiedzialności, zwłaszcza jeśli muszą bronić tego przed innymi opiniami, stanowiskami i intencjami w osobistym spotkaniu/związku. A tam, gdzie impuls do pokojowości jest bardzo wyraźny, łatwo pojawia się niechęć do konfliktów i pewna nieuczciwość w imię "drogiego pokoju" i przyjemnej wspólnoty, tak jak lubi się przekazywać decyzje.
 
Mentalne pomysły
Posiadanie myśli i pomysłów to typowe umiejętności 7 domu, który jest pierwszym w kolejności domów horoskopu, umożliwiającym człowiekowi prawdziwe abstrakcyjne rzeczy, konstruowanie myśli, planów i refleksji, które mogą zyskać znaczny wpływ na innych. Na przykład klasyczny guru lub nauczyciel życia lubi mieć w tym domu Jowisza/Plutona/Słońce. Typowa jest wyraźność myślenia, podczas gdy konkretne działanie może być daleko w tyle. To „działanie” może być delegowane w pewnych okolicznościach, zwłaszcza jeśli chodzi o działania praktyczne, a nawet problematyczne. Zdolność do „myślenia agresją” jest często przypisywana siódmemu domowi, szczególnie z cechami Mars na DSC.
 
Otwarci przeciwnicy, opozycja
Siódmy jest również uważany za dom „otwartych wrogów” (ci „tajemni” należą do domu 12), ponieważ stają się oni odbiorcami negatywnych projekcji; Często umiejscowione są tu również spory sądowe i procesy sądowe. Akcent spotkania w siódmym domu nieuchronnie prowadzi również do obszarów konfrontacji, opozycji, wyzwań. W ten sposób kłótnie, spory, zatwardziałość w kontaktach osobistych, sztywne fronty, bezkompromisowość itp. reprezentują agresywną stronę tego domu a, na poziomie nieświadomym, jego cienistą jakość - jeśli nie wynika z tego żaden rozwój międzyludzki ani trwała równowaga.
 
Czy masz coś w  domu?
 W jakim znaku jest wierzchołek Twojego  siódmego domu?
 
 

 

Bliźnięta
29 marca 2022