29 marca 2022
Bliźnięta
W siódmym domu dąży się do osobistego spotkania, wymiany i równowagi z odpowiednikiem, "ty", partnerami, ich ideami i problemami.
 
Reprezentuje on nieświadomie lub świadomie poszukiwaną jakość uzupełniającą nasze instynktowne usposobienie i osobowość przeciwnego pierwszego  domu. W przeciwieństwie do tego ostatniego, który opisuje jednostkę raczej w jej bezrefleksyjności, siódmy  dom jest tym, który znajduje się lub odzwierciedla w odpowiedniku, w Tobie. Jeśli w pierwszym domu, siły ego rozwijają się spontanicznie i swobodnie, to jakość spotkania w siódmym domu wymaga zaangażowania się.
 
Znak na szczycie tego domu, jak również wszelkie planety w nim zawarte, opisują nasze potrzeby bliskości i zainteresowań artystycznych.
 
Relacje biznesowe, zawodowe i partnerskie
Partnerzy biznesowi również należą do domeny tego domu, podobnie jak wszelka uzgodniona w umowie współpraca i partnerstwo mające wspólny cel.
 
Pokój, dyplomacja i równowaga
Dyplomacja i wysiłki pokojowe to kolejna cecha siódmego domu, podobnie jak zdolność do kompromisu i mediacji, równowagi i spokoju, a także poczucie wspólnego minimalnego konsensusu intelektualnego, gdy wychodzimy z różnych pozycji. Należy tutaj „komitet mediacyjny” w polityce, jak również wszyscy arbitrzy czy mediatorzy.
 
Spotkanie
Na jakość spotkań w siódmym domu składają się takie cechy, jak urok, komplementy, uprzejmość, równowaga, uważność, przywiązanie, ale także wyczucie estetyczne, wrażliwość modowa i artystyczna, jak również umiejętność dowcipnej, pobudzającej konwersacji. Dobre planetarne zajęcie siódmego domu często przemawia za uważnym i uprzejmym gospodarzem na osobistym poziomie spotkania.
 
Niezdecydowanie i fałszywy spokój
Jak w żadnym innym domu, w siódmym decyzje są ważone i analizowane pod kątem ich zalet i wad. Dla równoważącego się domu powietrza jednoznaczne decyzje są czasem zbyt wielkim wyzwaniem, ponieważ wymagają one zdecydowanego i stanowczego stanowiska, wstępnego zobowiązania się także wobec dalszych możliwości i szans podejmowania decyzji, wobec innych ludzi, a nawet nieprzyjemnych konsekwencji. Podobnie jak Waga, ludzie w 7 domu lubią unikać trudnych tematów, zadań i odpowiedzialności, zwłaszcza jeśli muszą bronić tego przed innymi opiniami, stanowiskami i intencjami w osobistym spotkaniu/związku. A tam, gdzie impuls do pokojowości jest bardzo wyraźny, łatwo pojawia się niechęć do konfliktów i pewna nieuczciwość w imię "drogiego pokoju" i przyjemnej wspólnoty.
 
Mentalne pomysły
Posiadanie myśli i pomysłów to typowe umiejętności 7 domu, który jest pierwszym w kolejności domów horoskopu, umożliwiającym człowiekowi prawdziwe abstrakcyjne rzeczy, konstruowanie myśli, planów i refleksji, które mogą zyskać znaczny wpływ na innych. Na przykład klasyczny guru lub nauczyciel życia lubi mieć w tym domu Jowisza/Plutona/Słońce. Typowa jest wyraźność myślenia, podczas gdy konkretne działanie może być daleko w tyle. To „działanie” może być delegowane w pewnych okolicznościach, zwłaszcza jeśli chodzi o działania praktyczne, a nawet problematyczne. Zdolność do „myślenia agresją” jest często przypisywana siódmemu domowi, szczególnie z cechami Mars na DSC.
 
Otwarci przeciwnicy, opozycja
Siódmy jest również uważany za dom „otwartych wrogów” (ci „tajemni” należą do domu 12), ponieważ stają się oni odbiorcami negatywnych projekcji. Często umiejscowione są tu również spory sądowe i procesy sądowe. Akcent spotkania w siódmym domu nieuchronnie prowadzi również do obszarów konfrontacji, opozycji, wyzwań. W ten sposób kłótnie, spory, zatwardziałość w kontaktach osobistych, sztywne fronty, bezkompromisowość itp. reprezentują agresywną stronę tego domu a, na poziomie nieświadomym, jego cienistą jakość - jeśli nie wynika z tego żaden rozwój międzyludzki ani trwała równowaga.
 

Małżeństwo

Siódmy dom symbolizuje partnera miłosnego, o ile reprezentuje on coś, co w odczuciu właściciela horoskopu nie należy do niego i czego poszukuje on u innych. Ślub cywilny, czyli formalny akt zawarcia związku małżeńskiego poprzez podpisanie umowy małżeńskiej, jest więc przypisany do tego domu. Wszystkie trwałe związki miłosne znajdują się w tym domu.

 

Sztuka i estetyka

Zdolność do wymiany intelektualnej i poczucia estetycznego stanowi ważną podstawę talentów i zainteresowań artystycznych oraz wszystkich rodzajów sztuki współczesnej. Tak więc, w mocno obstawionym siódmym domu, zwłaszcza osobistymi planetami, odnajdujemy skłonność do zainteresowań artystycznych, wystaw sztuki i stymulujących rozmów o sztuce i ruchach artystycznych.

 
 Czy masz coś w  domu?
 W jakim znaku jest wierzchołek Twojego  siódmego domu?
 
 
 

 

Siódmy dom horoskopu

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe