29 marca 2022
Bliźnięta

 

Interpretacja
Szósty dom to dom zdrowia i pracy. Howard Sasportas wyjaśnia, w jaki sposób te dwie sfery są powiązane: „Szósty dom bada relację między tym, co jest w nas, a tym, co jest wokół nas – relację między wewnętrznym światem myśli i uczuć a zewnętrznym światem formy i fizyczności”. Kiedy wnętrze i zewnętrze nie pasują do siebie, może się to objawiać w postaci choroby. Pod tym względem każda choroba jest również symbolem, który wskazuje, gdzie wnętrze i zewnętrze już przestały do siebie pasować. Codzienna praca (a nie powołanie, misja, które należą do dziesiątego domu) jest również wskaźnikiem, w jakim stopniu własne wymagania są zharmonizowane z rzeczywistością zewnętrzną. Ponieważ w tym względzie zwykle trzeba pójść na pewne ustępstwa, znak na szczycie szóstego domu i znajdujące się w nim planety mówią coś o tym, jak dana osoba pasuje do danych warunków.
W przeciwieństwie do dwunastego domu naprzeciwko, w którym ludzie mogą poczuć się częścią wszechświata, szósty dotyczy zdolności przystosowania się do konkretnych okoliczności.
 
Dokładność i wydajność
Inną typową cechą szóstego domu jest skromny, oszczędny sposób pracy i życia, niemal instynktowne rozważenie odpowiednich korzyści i wysiłków, analizowanie lub zróżnicowanie kosztów i ryzyka. Obchodzenie się z istniejącymi środkami i zasobami jest dobrze przemyślane i skalkulowane (dotyczy to jednak wszystkich domów ziemnych, czyli także drugiego i dziesiątego).
 
Adaptacja i życie codzienne
Pragmatyczne, obiektywne dostosowanie się do środowiska człowieka i do konkretnych warunków życia, pracy i egzystencji jest jedną z cech domu szóstego. Zajmuje się on reakcjami środowiska ludzkiego na siebie i stara się zrozumieć innych. Ważnymi kwestiami są normalność psychiczna, racjonalność i zdrowy rozsądek.
 
Odżywianie
Zdrowa, staranna dieta należy do obszaru profilaktyki i pielęgnacji. Szósty dom charakteryzuje się szczegółowym studiowaniem zasad żywienia, analizą składników odżywczych, dokładnym badaniem żywności pod kątem przydatnych, zdrowych i szkodliwych składników, opracowywaniem systematycznego planu diety, biorąc również pod uwagę psychiczny związek między odżywianiem, a dobrym samopoczuciem lub dyskomfortem psychicznym spowodowanym używkami (takimi jak zbyt duża ilość śmieci lub fast foodów). Działalność i zależne relacje zawodowe w dziedzinie doradztwa żywieniowego, zdrowej żywności, naturalnej i pełnowartościowej żywności oraz jej produkcji są często spotykane w horoskopie z centrum w szóstym domu.
 
Edukacja i podporządkowanie społeczne
Cechy takie jak dokładność, sumienność, przystosowanie psychiczno-emocjonalne i dostosowanie do codziennej normalności są odpowiednie dla wszystkich działań i środków edukacyjnych. Aby dzieci, ale nie tylko one, uczyły się przystosowywać do okoliczności i panujących wymagań, przyjmować postawę samokontroli wobec siebie i otoczenia. Pozytywna koncentracja horoskopu w szóstym domu częściej wskazuje na kompetencje społeczne, a także spójność edukacyjną.
 
 Masz jakieś planety w szóstym  domu?
 Jaki znak zodiaku  masz w  domu?
 
  
 

 

Szósty dom horoskopu

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe