25 marca 2022

 

Interpretacja
Trzeci dom opisuje najbliższe otoczenie osoby. Znak na szczycie trzeciego domu i wszystkie znajdujące się w nim planety mówią coś o tym, jak ktoś postrzega swoje środowisko i jak się z nim komunikuje.

W przeciwieństwie do szóstego domu, którym również rządzi Merkury, w trzecim domu nie dokonuje się selekcji według kryteriów użyteczności, gospodarności, oszczędności, rozsądku, umysłowej, codziennej normalności czy emocjonalnej zdolności do radzenia sobie z problemami. Jest zatem idealnie towarzyski, ciekawy, interesujący, wesoły, względnie bez uprzedzeń, nie angażuje się, jest elastyczny, zwinny i wszechstronny, raczej niestały, niespokojny i ruchliwy, czasami robi dwie rzeczy naraz, jest przede wszystkim wolny od moralności oraz pozbawiony świadomości i zaangażowania umysłowego. Myślenie i orientacja również należą do trzeciego domu.

Rodzeństwo i sąsiedzi
Trzeci dom reprezentuje rodzeństwo i sąsiadów danej osoby, sposób, w jaki utrzymuje ona z nimi kontakt, komunikuje się i wymienia, co na początku odbywa się bardziej automatycznie, instynktownie i bez większej świadomości.[3].

Komunikacja i wymiana
Charakteryzuje się tym, że obejmuje wszystkie możliwe środki komunikacji i media, takie jak telefon, radio, gazety, czasopisma, wszelkiego rodzaju materiały pisane i drukowane, aż po listy (listonosze!) i e-maile oraz związane z nimi zawody, np. dziennikarzy.

Ciało i ruchy ciała
Z fizycznego punktu widzenia trzeci dom oznacza gesty i mowę ciała, wyrażanie siebie za pomocą ciała, chęć ruchu i zdolności motoryczne. W związku z tym przypisane są do niego wszystkie kończyny, narządy oddechowe i wymienne, takie jak płuca, oskrzela, nogi, ręce i dłonie.

Transport, handel i podróże
Do trzeciego domu ruchomego należą również różnego rodzaju środki transportu, samochody, pociągi czy rowery, a także handel, kupcy, handlarze i towary na sprzedaż - nie tylko czynności i zawody związane z liczbami (księgowość) i przepływem towarów. Podróże w najbliższej okolicy, tak zwane krótkie lub krótsze podróże, są również domeną trzeciego domu.

Język
Języki, zdolność i pragnienie wyrażania siebie w sposób werbalny, przyswajanie języka i umiejętności gramatyczne również należą do domeny tego domu, dlatego można tu znaleźć retorykę i talent oratorski w ogóle, a także pisanie.

Zdobywanie i przekazywanie wiedzy
Jako dom pośredniczący, neutralny i rozdzielający, umysł lub intelekt, zainteresowania, zdobywanie wiedzy w sensie gromadzenia informacji i zdolność do uczenia się - wszystko to należy do lewej półkuli mózgu, w przeciwieństwie do całościowego myślenia i zrozumienia przypisanego prawej półkuli mózgu, reprezentowanej przez przeciwny dziewiąty dom. Należy tu również gromadzenie danych leksykalnych lub encyklopedycznych, a także talent pedagogiczny i dydaktyczny (nauczanie), czyli przekazywanie swojej wiedzy innym.

Nauki przyrodnicze i technologia
Jakość merytoryczna domu przejawia się zazwyczaj w skłonności do nauk przyrodniczych, matematyki, logiki i techniki oraz zawodów związanych z tym kierunkiem (np. przetwarzanie informacji). Wreszcie, znajdują się tu rzemiosła lub umiejętności manualne.


⁣💫Czy Ty masz coś w 3. domu?⁣⁣

💫W jakim znaku jest wierzchołek Twojego 3. domu?⁣

 

 

Trzeci dom horoskopu

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe