25 kwietnia 2022
Bliźnięta

Zygmunt Freud urodził się 6 maja 1856 r. o godzinie 18:30 we Fryburgu na Morawach. Dorastał w Wiedniu w biednych, mieszczańskich warunkach jako syn handlarza suknem. Po szkole wahał się, czy studiować prawo, czy medycynę, ale zdecydował się raczej apatycznie na to drugie- Specjalizował się w neurologii, prowadził badania anatomiczne gruczołów płciowych węgorzy i zdał z opóźnieniem egzamin lekarski w 1881 r. Po zbadaniu przeciwbólowego działania kokainy wyjechał do Francji, aby zbadać możliwość hipnozy (w leczeniu histerii; I tu pojawia się ciekawy wątek i pierwsza polecajka filmowa. Ale najpierw wprowadzenie. Cytując za Wiki :

Histeria – dawne określenie zaburzeń, które obecnie można zaliczyć do zaburzeń dysocjacyjnych, konwersji, ale głównie różnego rodzaju zaburzeń nerwicowych. Cechuje ją nadmierna ekstrawersja, emocjonalność, płaczliwość, demonstracyjność zachowań, które są powodowane nieuzasadnionym lękiem o funkcjonowanie danej części własnego ciała. Zaburzenia te występują zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, jednak dawniej histerię przypisywano wyłącznie kobietom i często wiązano jej występowanie z nieprawidłowym funkcjonowaniem macicy.

Przemieszczenia macicy miały być spowodowane nadmierną suchością i lekkością macicy. Odbyty stosunek płciowy miał czynić macicę wilgotną i uniemożliwiać jej wędrówkę, gdyż właśnie z uwagi na tę suchość oraz zbytni luz w brzuchu macica zaczynała wędrować w poszukiwaniu wilgoci. Odnajdywała wilgoć przylegając do wątroby. Przecinała przez to drogę oddechową, która znajduje się w brzuchu, co było przyczyną duszności. Macica mogła usadowić się także w okolicach serca i powodować niepokój, zawroty głowy, cierpnięcie nóg, utratę mowy.

 

I tu chce Ci polecić film : ,,HISTERIA - ROMANTYCZNA HISTORIA WIBRATORA”

 

Zwiastun Filmu: KLIK

A tu opis na Filmweb: KLIK

 

 

 

 

(Ale wracamy do Freuda).

 

W tym czasie sam Freud cierpiał na histeryczne nerwice i na początku lat 90. odkrył metodę wolnych skojarzeń, w której pacjent leży zrelaksowany na kanapie i spontanicznie relacjonuje każdy pomysł, jaki przychodzi mu do głowy. Psychoanalityk siedzi w tym miejscu - niewidocznym dla pacjenta na wezgłowiu, notuje skojarzenia, a następnie je omawia. Ta metoda była powszechnie uważana za początek psychoanalizy.

(I tu też polecajka! Mianowicie film z tą metodą w tle: ,,NIEBEZPIECZNA METODA”. Film co prawda bardziej o Jungu, ale Freud też się pojawia i nie tylko…

 

Zwiastun: KLIK

Opis: KLIK

 
 

 

W 1897 Freud odkrył tzw. „kompleks Edypa” (dziecięstwo zakochane w matce i zazdrość ojca. Edyp w micie zabija ojca i poślubia swoją matkę).

Jego książka »Interpretacja snów« została opublikowana około 1900 roku. Freud poddał sny swoich pacjentów analizie treści i kazał śniącemu powiązać z nimi skojarzenia. Interesowały go jedynie osobiste i nieświadome pragnienia, motywacje seksualne i senne reminiscencje minionych etapów życia. Freud nazwał swoje eksperymenty z interpretacją snów królewską drogą (via regia) do nieświadomości. Chociaż Freud miał otwarte, ale niespokojne ucho do teorii okultystycznych, nie chciał przyznać, że sny – poza osobistą nieświadomością – mają znaczenie mitologiczno-archetypowe ( co również jest pokazane i uargumentowane w wyżej wspomnianym fimie ).Próbował jedynie wyjaśnić wszystkie procesy umysłowe za pomocą swojej funkcjonalnej koncepcji energii popędu seksualnego (libido), wzajemnego oddziaływania masochizmu/sadyzmu, a także teorii kazirodztwa i narcyzmu itp.

W 1902 Freud nawiązał kontakt z C.G. Jung, który został jego uczniem na kilka lat, ale wkrótce zdystansował się od teorii seksu Freuda, ponieważ według C.G. Jung: Popełnia błąd jednostronności i wyłączności, a ponadto popełnia nieroztropność, chcąc zdefiniować niezrozumiałego Erosa za pomocą prymitywnej terminologii seksualnej. (To też zostało ukazane w filmie) Freud jest także typowym przedstawicielem epoki materialistycznej, która miała nadzieję rozwiązać zagadkę świata w probówce.«

 

 

 
 

 

Freud zrealizował swój motyw narodzin w bardzo trafny sposób. Używał własnych środków rozumu, logiki i nauki Byka, aby systematycznie badać tajemne moce instynktu i nieświadomych głębi duszy (Skorpion). Czyniąc to, zawsze chciał zignorować okultystyczny i magiczny aspekt tego tematu, ponieważ doprowadziłoby to do całkowitego zamieszania jego koncepcji świata funkcjonalnego (Byk znak stały). Jego „oświecony” (przez Urana w koniunkcji ze Słońcem) umysł, niespokojny i ograniczany przez Skorpiona na ascendencie, nie pozwalał na wyjaśnienie jego wewnętrznych problemów tak wielkich psychologii, jak astrologia czy filozofia religii, jak np. C.G. Jung próbował. Skorpion w horoskopie Freuda realizował się w Byczo - Skorpioni sposób czyli namiętności i seksualność (znaki te połączone opozycją właśnie seksualność łączy)

 

 

 

 

 

Inny współczesny Freudowi, twórca nauk parapsychologicznych, Hans Driesch (28 października 1867, 17:00 OZ, Kreuznach), podjął próbę naukowego zbadania natury psychiki z perspektywy skorpiona. Driesch miał pięć planet w znaku Skorpiona (Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Saturn) i założył, że siły numinotyczne (też z wiki Według R. Otto źródłem religii jest uczuciowa reakcja na numinosum. Najważniejszą cechą religii jest jej irracjonalność i uczuciowy element. Podstawowym pojęciem używanym przez R. Otto jest numinotyczność – łac. numen, czyli bóstwo. Doświadczenie numinotyczne charakteryzujące wyznawcę każdej religii, jest jednak poza możliwością wypowiedzenia. Numinosum charakteryzuje się niesamowitością, dziwem. Przedmiotem świadomości numinotycznej jest mysterium, lecz tylko negacja i paradoks są środkami do jego ogarnięcia. Z jednej strony to mysterium tremendum, tzn. przedmiot pełen grozy, wywołujący lęk. Z drugiej strony to mysterium fascinans – przedmiot pociągający, fascynujący jak nic innego. Najważniejsze jest nieredukowalne (antyredukcjonizm) uczucie, przeżywanie sfery sacrum, w stosunku do której ma się odczucia ambiwalentne- strach i lęk oraz fascynację. Jego poglądy zatem są pokrewne z poglądami Claude’a Lévi-StraussaMircei Eliadego oraz Carla Gustava Junga.) mogą pomóc określić lub wywyższyć ludzką naturę.

 

 

 

 

 

 

Problem, z którym się zmierzył, polegał na tym, jak udowodnieniu tych faktów niewierzącemu i naukowo zorientowanemu światu, a przede wszystkim samemu sobie, podczas gdy Freud bardziej chciał zademonstrować okultystycznym i mistycznym psychologom swoich czasów, że padli ofiarą bezsensownego bzdur. Wszystko można wyjaśnić prostym stosunkiem. Tak więc zarówno Freud, jak i Driesch szukali dowodów za lub przeciw istnieniu numinosów; robiąc to, byli w równym stopniu motywowani wewnętrznymi wątpliwościami i lękami, aby lepiej uczyć się w jednym lub drugim kierunku.

Niemal fanatycznie ugrzęźli w obsesji, aby ich problem został uwierzytelniony przez nowego boga: naukę. Choć z pewnością kierowali się w tym najlepszymi intencjami i pionierskimi ideałami, prędzej czy później musieli zostać złapani w sieć narzuconego im naukowego ograniczenia i dotrzeć do punktu, którego nie da się przekroczyć metodami normalnej logiki.

„Na dłuższą metę nic nie może oprzeć się rozumowi i doświadczeniu, a sprzeczność religii z nim jest aż nadto namacalna… Nasz bóg Logos z tych pragnień zrealizuje to, na co natura pozwala na zewnątrz nas” (Freud).

Albo: »Parapsychologia nie ma nic wspólnego z »mistycznymi«, »irracjonalnymi« skłonnościami teraźniejszości. To nauka, tak jak chemia i geologia są naukami. Parapsychologia służy zatem prawdziwemu oświeceniu, ponieważ racjonalna praca oznacza pracę „oświecającą” (Driesch).

 

Słowa kluczowe do kosmogramu Freuda

Problemy seksualne: Skorpion Ascendant (opozycja Pluton) / Mars w Wadze i Wenus w Baranie / Pluton koniunkcja Wenus, Westa w 6 polu / Kwadrat: Mars, Jowisz, Saturn (tłumione konflikty libido, ojciec i męskość) / mocny nacisk na Byka przez 4. Planety / Słońce i Uran w 7. polu (problem partnerski) / Półkwadrat Księżyc-Wenus / Saturn, Księżyc w 8. polu

Ambicje naukowe: Saturn w Bliźniętach na kwadracie do Marsa, silna okupacja Byka, przede wszystkim: koniunkcja Merkury-Uran

Sceptycyzm (strach) przed subtelną rzeczywistością: Opozycja wznosząca się Skorpiona, okupacja Bliźniąt przez Księżyc i Saturna

Perswazja, idealizm: Słońce-kwadrat-MC / Jowisz-opozycja-Mars

Intelektualne zainteresowanie psychiką: Księżyc i Saturn (w Bliźniętach) / Okupacja Byka / Koniunkcja Westy z Plutonem

Cierpiący na potrzebę udowodnienia: okupacji Byka, szczególnie Merkurego w Byku / Ascendent opozycji Westy

Intuicja i skojarzenie: Merkury koniunkcja Uran / Księżyc-kwadrat-Neptun

 

Zygmunt Freud

jakowniebie.pl 2024

Media Społecznościowe